Fin Hugo Grenier 6 3 4 1
Darian King 3 6 6 2

Tours