Info

ES Nové Mesto nad Váhom 16 15 20 0
Kežmarok 25 25 25 3

Competities