Info

ES China PR 25 25 25 3
Argentina 22 16 12 0

China PR

Trainer:Ping Lang
# Naam P ATT Blo Ser
Sp T KB T P T
2 Zhu Ting * 17 11 21 5 9 1 14
3 Yang Fangxu * 6 5 8 1 6 0 5
4 Yang Hanyu 0 0 0 0 0 0 0
6 Gong Xiangyu 6 3 10 2 4 1 12
7 Wang Yuanyuan * 5 2 4 2 9 1 14
10 Liu Xiaotong * 10 8 21 1 6 1 8
11 Yao Di 1 0 0 1 3 0 1
12 Li Yingying 1 1 1 0 0 0 3
15 Lin Li 0 0 1 0 0 0 0
16 Ding Xia * 1 0 3 1 4 0 7
17 Yan Ni * 7 1 8 6 18 0 10
18 Wang Mengjie 0 0 0 0 0 0 0
20 Duan Fang 0 0 0 0 0 0 0
25 Hu Mingyuan 0 0 2 0 0 0 0
Totals 54 31 79 19 59 4 74

Argentina

Trainer:G. Orduna
# Naam P ATT Blo Ser
Sp T KB T P T
6 E. Rodriguez * 4 3 18 0 3 1 4
8 S. Piccolo 2 2 10 0 1 0 4
9 C. Sagardia * 0 0 2 0 1 0 5
10 A. Tosi * 13 11 36 0 2 2 7
11 J. Lazcano * 6 6 16 0 11 0 11
12 T. Rizzo 0 0 0 0 0 0 0
15 A. Fortuna * 4 4 13 0 4 0 7
16 F. Busquets * 5 4 8 1 8 0 8
17 H. Vidal 0 0 1 0 1 0 2
19 M. Martinez Franchi 0 0 0 0 0 0 0
22 C. Hiruela Tapia 0 0 0 0 0 0 1
23 A. Tosi 0 0 0 0 0 0 0
24 Z. Victoria 0 0 0 0 0 0 0
26 A. Soria 5 5 10 0 0 0 2
Totals 39 35 114 1 31 3 51

Extra informatie

Competities